K9 Glas kristall

K9 glas kallades också syntetisk kristall, det vore fel, K9 glas bildas av den smältande kiseldioxid som den viktigaste råvaran, men som lagts under den smältande 24% av bly, i själva verket är bly glas; Varför bör leda den? General glas blå eller grön, ser inte ut som kristall, men blyhaltigt glas efter en hög grad av vita, ser väldigt lik Crystal, särskilt med 24% K9 glas som kristall, så kallad K9 glas kristall är lämpligare.